RekisteriselosteRekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä PUUTILI KY:n yhteystiedot:

Eino Uusitalontie 385 B 63500 LEHTIMÄKI Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa Puutili Ky/ Tomi Kurunmäki Eino Uusitalontie 385 B63500 Lehtimäki 0400-567359 posti(at)puutili.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:Puutili Ky/ Tomi Kurunmäki Eino Uusitalontie 385 B63500 Lehtimäki 0400-567359posti(at)puutili.fi2. Rekisterissämme on asiakkaamme sekä liiketoimintaa liittyvät tahot.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus, rekisterin pitämisen peruste: • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: • Asiakassuhteen hoitaminen
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: Yhteystiedot • nimi • osoite • sähköposti • puhelinnumero
Asiakastiedot • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen posti(at)puutili.fi Tarkastusoikeus Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Suoramarkkinointikielto Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.Suostumuksen peruuttaminenJos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet Kyseessä on yksityisesti ylläpidetty tietolähde, joka on kerännyt tietonsa EU alueelta. Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakaskontakteista• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Puutili Ky:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Suonentieto Oy
8. Käsittelyn kesto • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
9. Henkilötietojen käsittelijät Asiakasrekisteriä käsittelevät Puutili Ky:n työntekijät. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle:
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.